КОВИД 19 ЗМИЈА (Онлајн игра за деца)

Искористи ја ЗМИЈАТА против Корона вирусот. Изеди го вирусот со змијата и сопри го неговото ширење.

Одлична игра за забава на најмладите, но и за намалување на стресот кај докторите, сестрите, продавачките, студентите…