Победи го COVID 19 (Онлајн игра за деца)

Целта на оваа игра е да се убие корона вирусот кој создава пандемија во нашата земја и во светот.

Логиката е едноставна: треба да се зајача главниот објект (имумитетот) и кога еднаш ќе биде доволно јак, имунитетот оди во напад на корона вирусот и го уништува.

Инспирирани од добро познатата игра Pac Man, оваа игра изобилува со забава, но и извесни потешкотии низ нивоата на играта.
ПРИЈАТНА ЗАБАВА!