Предвиди ја пандемијата со следниот напреден калкулатор:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Почетна популација
Тука се внесува почетната популација пред појавата на епидемијата. Овде може да ја внесете популацијата на светот (7727439400) или популацијата на Македонија во 2019 (2077132 според Википедија).

*Елита во бункери или имуни луѓе
Ова е број на луѓе кои никогаш нема да се разболат – затоа што тие се природно имуни или се кријат во бункери или се целосно изолирани од заразената популација.

*Почетен датум
Овде се внесува датум кога првиот пациент е заразен. Во МК – 26.02.2020

*Почетни инфекции
Бројот на почетни инфекции што се појавиле на датумот на започнување.

*Стапка на инфекција
Бројот на дополнителни лица кои се заразени од еден пациент кој веќе го има вирусот (за време на периодот на инкубација). Обично 2.5% – 4%

*Период на инкубација (денови)
Просечното време од заразување до покажување на првите симптоми. Обично 2-24 дена.

*Стапка на смртност (процент)
Колку луѓе умреле од вирусот како процент од оние кои се заразуваат (просечна стапка на смртност). Обично е преку 20%. За моменталниот процент во МК провери на мапата.

*Компликатор на смртност (процент)
Ова ќе ја зголеми ‘стапката на морталитет’ каде што има голем број на нови заразени за краток временски период и се заснова на зголемената веројатност за смртност бидејќи здравствениот систем станува презаситен (има се повеќетешки и критични случаи на кои им е потребна медицинска помош за да преживеат, за краток временски период).

*Стапка на уништување на вирусот (процент)
Ова претставува намалување на “Стапкатата на инфекција” – тоа претставува зголемени мерки за карантин, напредок со откривање на лек или вакцина и помалку заразени