Заштити ги луѓето од вирусот (онлајн игра за деца)

Корона вирусот се рашири помеѓу многу луѓе.

Заштити ги сите луѓе од Корона вирусот кој ги напаѓа од сите страни.